Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let

17. 04. 2018

Objava pravilnika v uradnem listu


V uradnem listu 24/2018 z dne 13. 4. 2018 je bil objavljen pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let.


Pravilnik določa postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za delo otroka, mlajšega od 15 let.

Dovoljenje za delo otroka, mlajšega od 15 let, se izda:

  • za sodelovanje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti,
  • če je otrok dopolnil starost 13 let, za opravljanje lažjih del, kot so opredeljena v pravilniku, ki ureja varovanje zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, v času šolskih počitnic.

 

Dovoljenje za delo otroka izda inšpektor za delo na podlagi vloge zakonitega zastopnika. 


Več: Uradni list

Nazaj