Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

09. 03. 2018

Spremembe in dopolnitve


Na ZZZS so pripravili predlog sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je v javni razpravi še do 15. marca. Predlog zaradi razvoja medicinske stroke prinaša spremembe pri nekaterih zastarelih ureditvah, odpravlja pravne praznine in nejasne ureditve, opušča nepotrebne določbe in se usklajuje z zakonodajo. 

Predlog sprememb in dopolnitev pravil vključuje naslednje vsebinsko zaokrožene sklope, ki se nanašajo na:

-       pravico do storitev zobozdravstvene dejavnosti;

-       pravico do zdraviliškega zdravljenja;

-       pravico do obnovitvene rehabilitacije invalidov in udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje;

-       pravico do zdravil in živil na recept;

-       pravico do medicinskih pripomočkov;

-       pravico do zdravljena v tujini;

-       pravico do nadomestila plače;

-       pravico do povračil potnih stroškov;

-       standarde storitev;

-       druge določbe pri uveljavljanju pravic;

-       uskladitev pravil z zakonodajo in notranjo uskladitev besedila pravil.


Vir: e-Uprava

Nazaj