Povezava zbirk osebnih podatkov

23. 08. 2018

Za upravljavce osebnih podatkov iz javnega sektorja


Upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, ki povezuje dve ali več zbirk osebnih podatkov, morajo o tem predhodno obvestiti državni nadzorni organ.

Če vsaj ena zbirka vsebuje občutljive osebne podatke, ali če bi povezovanje imelo za posledico razkritje takšnih podatkov ali je za izvedbo povezovanja potrebna uporaba istega povezovalnega znaka, mora upravljavec predhodno dobiti dovoljenje državnega nadzornega organa.

Povezovanje zbirk osebnih podatkov je urejeno v 84., 85. in 86. členu ZVOP-1.

Več o tem: Informacijski pooblaščenec


Nazaj