Poročilo o gibanju plač, avgust 2018

05. 11. 2018

Povprečne plače v Sloveniji

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2018 je znašala 1.669,51 EUR in je bila za 1,1 % višja kot za julij 2018.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2018 je znašala 1.082,88 EUR in je bila za 1,0 % višja kot za julij 2018.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–avgust 2018 je znašala 1.658,74 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–avgust 2018 je znašala 1.076,49 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij–avgust 2018 je znašala 1.658,11 EUR.


Vir: Uradni list

Nazaj