Plačilna lista

17. 05. 2019

Kaj vse mora plačilna lista vsebovati?

Namen obveznega pisnega obračuna plače, ki je delavčeva pravica, je v varstvu interesov delavca, ki je v tem, da je delavec seznanjen z bistvenimi podatki v zvezi z njegovo plačo in v zvezi z izplačilom le-te. Pisni obračun mora delavcu omogočati pregled nad plačo in dejanskim obračunom ter mora biti jasen, tako da delavec lahko preveri pravilnost izračuna.

ZDR-1 v drugem odstavku 135. člena določa, da morajo biti iz pisnega obračuna razvidni naslednji podatki:

  • o delavcu in delodajalcu,
  • podatki o plači,
  • podatki o nadomestilu plače,
  • povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na ...

Za ogled celotne vsebine se morate registrirati.

Nazaj