Nekaj statističnih podatkov

15. 11. 2018

November 2018


Na spletnih straneh SURS je objavljenih veliko število zanimivih in uporabnih podatkov:

 - V Sloveniji je 2.070.050 prebivalcev.

- Povprečna bruto plača (zadnji znani podatki: september) je 1.632,88 evrov.

- Brezposelnost je 5,2 %.

- Rast BDP je 3,8 %.

- Inflacija pa je 2,2 %.

Nazaj