Višina minimalnega dohodka

03. 08. 2018

Od julija 2018


Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2018

 

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij 2018, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvomv Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2) osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2018 znaša 392,75 eurov.

 

Usklajen znesek iz prejšnjega odstavka se uporablja od 1. avgusta 2018.


Vir: Uradni list

Nazaj