Letna obdavčitev neto zaslužkov dijaka/študenta v letu 2018

27. 03. 2018

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ima glede študentskega dela v letu 2018 spremenjene zneske olajšav v dobro dijaka oz. študenta


Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ima glede študentskega dela v letu 2018 spremenjene zneske olajšav v dobro dijaka oz. študenta in nespremenjeno dohodninsko lestvico. Pomembno! Del zaslužka dijaka ali študenta v višini 15,5% v njegovem imenu koncesionar pri izvedbi izplačila zaslužka z odtegljajem odvede v korist PIZ, zato je potrebno ločiti: bruto znesek zaslužka (znesek na napotnici), odtegljaj PIZ 15,5% od bruto zneska zaslužka, neto zaslužek (neto znesek, izplačilo), odtegljaj morebitne akontacije dohodnine (od neto zaslužka) in dejansko nakazilo na transakcijski račun.


Izračuni temeljijo na neto zneskih zaslužkov, saj prispevek za PIZ ni obdavčen prihodek – ni vključen v davčno osnovo.


Vir: Mservis

Nazaj