Koeficient rasti cen

01. 03. 2018

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2018


1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2018 v primerjavi z decembrom 2017 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,018.

3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2018 v primerjavi z decembrom 2017 je bil –0,008.

4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,015.


vir: Uradni list RS, št. 12/2018

Nazaj