Koeficient rasti cen, september

05. 11. 2018

Za leto 2018

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2018 v primerjavi z avgustom 2018 je bil –0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2018 je bil 0,014.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 2018 je bil 0,002.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2018 v primerjavi z avgustom 2018 je bil 0,004.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2018 je bil 0,016.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2018 je bil 0,002.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2018 v primerjavi s povprečjem leta 2017 je bil 0,015.


Vir: Uradni list

Nazaj