Evidenca kolektivnih pogodb

31. 08. 2018

Nove kolektivne pogodbe


Seznam vseh veljavnih kolektivnih pogodb najdete na spletni strani Ministrstva za delo:

MDDSZ. Letos je bilo sprejetih ali spremenjenih kar nekaj kolektivnih pogodb:

1. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine

2. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

3. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

4. Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

5. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

6. Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije 

7. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

8. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa

9. Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva 

10. Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije

11. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami 


Vse spremembe zakonodaje, ki je relevantna za vaše delo, pa vam je dostopna tudi preko portala e-Kadrovik:

Zakonodaja.

Nazaj