Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije

20. 08. 2019

Za leto 2019

Ta aneks se sklepa zaradi realizacije dogovora o spremembi plačne politike Banke Slovenije z dvigom tarifnih količnikov vsem delavcem v banki na delovnih mestih v okviru profila »nadzornik«, delavcem na delovnem mestu »poslovni analitik« v oddelku Nadzor bančnega poslovanja ter neposredno nadrejenim vodjem obeh skupin delavcev, predvidene v 84. členu Kolektivne pogodbe (tam še s poimenovanjem profila »inšpektor«), upoštevajoč nove okoliščine glede obveznosti na navedenih delovnih mestih in zaradi spremembe posameznih določb Kolektivne pogodbe glede dodatkov k plači.

Celotno besedilo aneksa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 51/2019, z dne 19. 8. 2019.

Nazaj