Aktualno

Koeficienti rasti cen

15. 10. 2019

Avgust 2019

Rast cen življenjskih potrebščin

15. 10. 2019

September 2019

Najnižja bruto urna postavka za študentsko delo naj bi po novem znašala 5,4 evra

11. 10. 2019

Odbor za finance je dal zeleno luč predlogu novele zakona za uravnoteženje javnih financ

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Javni razpisi in pozivi

27. 09. 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Rast cen življenjskih potrebščin

17. 09. 2019

Avgust 2019

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

17. 09. 2019

Razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, rok za prijavo: 16. 12. do 23.59

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi

13. 09. 2019

77. člen ZDR-1 govori o načinih prenehanja pogodbe o zaposlitvi

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Objavljen Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020

13. 09. 2019

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v Industrijo 4.0.

Koeficienti rasti cen

04. 09. 2019

Julij 2019

Poročilo o gibanju plač

04. 09. 2019

Junij 2019

Štipenditorji vabljeni k oddaji podatkov o štipendistih za leto 2019/2020

03. 09. 2019

Od 1. septembra lahko štipenditorji poročate skladu o podeljenih štipendijah.

Specialist za selekcijo in izbor kadrov

03. 09. 2019

Pravi zaposleni na prava delovna mesta, ali so to le sanje?

Predlog novega zakona o varstvu podatkov

23. 08. 2019

V predlogu se odpravlja register zbirk osebnih podatkov

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije

21. 08. 2019

Se prične izvajati 1. septembra

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela

05. 08. 2019

Poskusno delo je institut delovnega prava, ki je namenjen ugotavljanju, ali delo, za opravljanje katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, ustreza pričakovanjem in interesom strank pogodbe o zaposlitvi, torej tako delavca kot delodajalca.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Objavljeno javno povabilo za podporo podjetjem za učinkoviti upravljanje starejših zaposlenih

05. 08. 2019

Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 28. 2. 2021.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Avstrija in Slovenija sta letos kot prvi državi v Evropi pričeli z medsebojno elektronsko izmenjavo informacij s področja socialnega varstva v okviru sistema EESSI

05. 08. 2019

Sistem EESSI (angleško: electronic exchange of social security information) je informacijski sistem, ki organom za socialno varnost v državah članicah Evropske unije, EGS in Švici, omogoča hitrejšo in varnejšo izmenjavo informacij

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Koeficienti rasti cen

05. 08. 2019

Junij 2019

Poročilo o gibanju plač

05. 08. 2019

Maj 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Kje se bodo inšpektorji za delo najpogosteje oglasili?

05. 08. 2019

Usmeritve inšpekcij za letos

Konec julija je bilo za zavodu registriranih več brezposelnih kot mesec prej

05. 08. 2019

Na zavodu za zaposlovanje pojasnjujejo, da je razlog iztek zaposlitev za določen čas.

Pravica do odmora in deljenje odmora

17. 07. 2019

Pri vprašanju razdelitve odmora je treba slediti namenu pravice do odmora – regeneracija delavca in obnovitev njegovih psihofizičnih sposobnosti za delo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Po kreativni poti do znanja

17. 07. 2019

Javni razpis - rok prijave še 129 dni

V javno razpravo je šel predlog o pokojninski noveli

17. 07. 2019

Predlog predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske

Predvidene novosti s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov

16. 07. 2019

Na Ministrstvu za delo so pripravili spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga s 15. 7. dajejo v javno razpravo.

Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje

15. 07. 2019

Znaša od 1. julija 2019 dalje 3,97 eura

Odprta vprašanja o predlogu novele zakona o trgu dela bo ESS zapiral jeseni

15. 07. 2019

Ustanovili so pogajalsko skupino, ki se bo ukvarjala s problematiko evidentiranja delovnega časa.

Zaskrbljujoč porast bolniških odsotnosti

10. 07. 2019

Število izgubljenih dni se je povečalo že za 6,4 odstotka

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Aktualni javni razpis

09. 07. 2019

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Uredba o delovnem času v državni upravi

05. 07. 2019

Vlada je spremenila uredbo o delovnem času v organih državne uprave.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Poročilo o gibanju plač

01. 07. 2019

April 2019

Sprememba pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove

26. 06. 2019

Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen za polni delovni čas (trenutno ima suspenz pogodbe, zaradi zdravstvenih razlogov).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Objavljen nov razpis za sofinanciranje Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

12. 06. 2019

Sklad je 7. 6. 2019 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Dodatek za delovno dobo - prikaz na plačilni listi

12. 06. 2019

Podajamo pravno mnenje glede vprašanja o dodatku na delovno dobo

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Poročilo o gibanju plač

10. 06. 2019

Marec 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Koeficient rasti cen

10. 06. 2019

April 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Zaposlovanje državljanov Srbije in napotitve v tujino

05. 06. 2019

Državljan Srbije, ima delovno vizo in prebivališče v Sloveniji in dela v slovenskem podjetju, ki ga pošlje na delo v tujino – izven Slovenije. Kakšen je postopek in dokumentacija?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Nacionalni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

29. 05. 2019

Načrt je bil sprejet lani novembra

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

DZ sprejel zakon o ratifikaciji sporazuma o zaposlovanju delavcev iz Srbije

29. 05. 2019

Sporazum naj bi bil ustrezna podlaga za celovito ureditev zakonitega zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Pravica do varstva zasebnosti

27. 05. 2019

S pravico do varstva zasebnosti se vsak od nas srečuje vsak dan. Pogosto se ne zavedamo niti pravice same niti tega, da nam je bila kršena.

Sodišče EU: Članice morajo delodajalce zavezati k evidentiranju delovnega časa

27. 05. 2019

Članice EU morajo delodajalce zavezati, da zaradi zagotovitve polnega učinka pravic iz direktive EU o delovnem času in iz listine EU o temeljnih pravicah vzpostavijo sistem za evidentiranje dnevnega delovnega časa.

WHO priznal izgorelost za bolezen

27. 05. 2019

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je uvrstila izgorelost v mednarodno klasifikacijo bolezni, s čimer bodo strokovnjakom olajšali prepoznavanje te bolezni, ki je povezana s stresom na delovnem mestu.

Sorazmerni del letnega dopusta

21. 05. 2019

Pri določanju sorazmernega dela dopusta se še vedno pojavljajo dileme. Podajamo kratko obrazložitev

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Napredovanje javnega uslužbenca v naziv ali v višji plačni razred

21. 05. 2019

Pomembno je razlikovati med temi napredovanji in upoštevati različne zakonske osnove

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Koeficient rasti cen

17. 05. 2019

Marec 2019

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019

17. 05. 2019

Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2019 znaša 3.433,84 eura oziroma 2.513,57 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Plačilna lista

17. 05. 2019

Kaj vse mora plačilna lista vsebovati?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Elektronsko podpisovanje dokumentov

17. 05. 2019

V podjetju pripravljamo novo sistemizacijo. Vsi delavci prejmejo nove pogodbe o zaposlitvi. Ali lahko delavec dobi kot original elektronsko podpisan dokument? Ali velja tudi za delodajalca to kot original?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Poročilo o gibanju plač

08. 05. 2019

Februar 2019

Izplačilo regresa 2019

06. 05. 2019

Ugodnejša davčna obravnava regresa se bo uporabljala že za izplačila regresa za leto 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi tekom prisilne poravnave

26. 04. 2019

Ali lahko podjetje odpusti zaposlene tekom postopka prisilne poravnave v primeru, da odpuščanja (odpovedi pogodb o zaposlitvi) niso predvidene v postopku načrtu finančnega prestrukturiranja?

Prepoved konkurence

23. 04. 2019

Prepoved konkurence v delovnopravni zakonodaji obsega konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo, povezuje pa se tudi z obveznostjo varovanja poslovne skrivnosti.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Praktični primer: regres za prehrano in službena pot

23. 04. 2019

Primer se nanaša na dejavnost vzgoje in izobraževanja

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Kako analizirati izvedene letne pogovore in pripraviti zaključno poročilo za upravo?

16. 04. 2019

Po izvedenih letnih pogovorih je smiselno na podlagi analize izdelati poročilo za vodstvo (upravo, direktorja, vodje). Pri analizi izhajamo iz namenov letnih pogovorov - zakaj letne pogovore v naši organizaciji sploh izvajamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Poklici in kompetence v prihodnosti

08. 04. 2019

Industrija 4.0 bo vplivala tako na delovna mesta, kot tudi na kompetence, ki jih bodo morali imeti zaposleni.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Sistemizacija delovnih mest kot podlaga za zakonite kadrovske postopke v javnem sektorju

08. 04. 2019

Sistemizacija je kot splošni akt podlaga za zaposlovanje in za sklepanje pogodb o zaposlitvi

Plače in nagrajevanje

08. 04. 2019

Kako vzpostaviti sistem plač, ki bo za zaposlene motivirajoč in ki bo ustrezal ključnim kadrom?

Letni (razvojni) pogovori

03. 04. 2019

Ali letni pogovori še delujejo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Poročilo o gibanju plač

01. 04. 2019

Januar 2019

Koeficient rasti cen

01. 04. 2019

Februar 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Regres za letni dopust 2019

29. 03. 2019

Vlada je sprejela predloga sprememb zakonov

Povprečna stopnja davka in prispevkov

28. 03. 2019

Povprečna letna stopnja

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Kompetence zaposlenih, potrebne za konkurenčnost organizacij danes in jutri

19. 03. 2019

Tudi kompetence imajo »omejen rok trajanja« - podobno kot nekateri poklici. Razlika je v tem, da se spremembe na področju želenih kompetenc pojavijo hitreje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Delovni preizkus

15. 03. 2019

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Novosti na področju pokojninske, socialne in zakonodaje s področja trga dela

14. 03. 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predloge spremembe treh zakonov

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Koeficient rasti cen

13. 03. 2019

Za leto 2019

Poročilo o gibanju plač

13. 03. 2019

December 2018

Rast cen življenjskih potrebščin

13. 03. 2019

Februar 2019

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma

11. 03. 2019

Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Ob dnevu žena

08. 03. 2019

Več ko je na vodilnih položajih žensk, uspešnejše je podjetje

Napotitev delavcev na delo v tujino

04. 03. 2019

Pomembne povezave za napotitve delavcev

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta

01. 03. 2019

Rok: do 31. marca

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov

01. 03. 2019

Od 1. januarja 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Izjava o varstvu osebnih podatkov na spletu

21. 02. 2019

Prenovljene smernice Informacijskega pooblaščenca

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Predlog pogodbe o zaposlitvi

19. 02. 2019

Pomembno

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Program Zaposlimo mlade

13. 02. 2019

Leto 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Aktivni do upokojitve

13. 02. 2019

Leto 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Januarja sezonsko več brezposelnih

13. 02. 2019

Poročilo Zavoda RS za zaposlovanje

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Preventivni in obdobni zdravniški pregledi

30. 01. 2019

Hramba dokumentacije

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Količnik rasti prehrambnih izdelkov

28. 01. 2019

Julij - december 2018

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Postopek preverjanja pogojev za napredovanje

25. 01. 2019

Novosti v letu 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Minimalna plača

22. 01. 2019

Višine minimalne plače od uveljavitve Zakona o minimalni plači

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Regres za prehrano - KPND

21. 01. 2019

Od 1. januarja 2019 dalje

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

15. 01. 2019

Delavec izgubi pravico do plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila le, če je letni dopust dejansko imel možnost uveljaviti.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Odločbe ustavnega sodišča

08. 01. 2019

Predlagatelj zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju z 2., 15., 33., 34. in 74. členom Ustave.

Koeficient rasti cen, november

08. 01. 2019

Za leto 2018

Gibanje plač, oktober 2018

08. 01. 2019

Za leto 2018

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Novosti na področju družinskih prejemkov

07. 01. 2019

S 1. januarjem 2019 novosti na področju družinskih prejemkov – po novem bo tudi očetovsko in starševsko nadomestilo stoodstotno

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMINP-B), Uradni list RS, št. 83/2018

07. 01. 2019

Sprememba Zakona o minimalni plači se nanaša na izločitev dodatkov iz minimalne plače in na določitev minimalne plače.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine

07. 01. 2019

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta

Starostna pokojnina

21. 12. 2018

Pogoji v letu 2019

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Pravne osnove za zbiranje osebnih podatkov

19. 12. 2018

Pri sklepanju in med trajanjem delovnega razmerja nastane veliko dokumentacije, ki je povezana z delovnim razmerjem in kandidatom oz. delavcem.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Konkretni primeri arhiviranja

19. 12. 2018

V zvezi z arhiviranjem kadrovske dokumentacije podajamo različne primere

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Pravilnik o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

17. 12. 2018

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu z uvrstitvami delovnih mest in nazivov

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Programi aktivne politike zaposlovanja

17. 12. 2018

Za leto 2019 predvidenih skoraj 91,5 milijonov evrov

Novi javni povabili za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih

17. 12. 2018

Usposabljanje predvidoma za 2.260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter za 1.070 brezposelnih mladih

Minimalna plača

14. 12. 2018

Poslanke in poslanci so brez razprave opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o minimalni plači

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

13. 12. 2018

Sklenjen je bil Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/18, hkrati pa so bili v istem Uradnem listu objavljeni tudi stavkovni sporazumi, aneksi h kolektivnim pogodbam in uredba.

Poračun regresa za letni dopust

13. 12. 2018

Za leto 2018

Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

13. 12. 2018

Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

Odločba Vrhovnega sodišča: VSRS Sodba VIII Ips 66/2018

12. 12. 2018

Transformacija delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas

Zavzetost zaposlenih

12. 12. 2018

Le redko je katera tema dosegla toliko zanimanja v teoriji in praksi, kot jo je dosegla zavzetost v zadnjih letih. Morda je ravno s tega razloga zavzetost tako široko razumljena, hkrati pa tudi tako nejasno opredeljena.

Novosti na področju delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela

10. 12. 2018

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se dogovorili glede plač, drugih stroškov dela ter glede nekaterih sprememb glede pravic javnih uslužbencev, kar bo veljalo v letu 2019, nekatere spremembe pa bodo trajne.

Direktor občinske uprave – sistemizacija delovnega mesta, imenovanje in razrešitev

10. 12. 2018

Direktor oziroma tajnik občinske uprave je opredeljen v dveh zakonih, in sicer v: 1. Zakonu o lokalni samoupravi – ZLS (49. člen, 49. d člen), 2. Zakonu o javnih uslužbencih – ZJU (80., 81.,82. in 83. člen).

Novica informacijskega pooblaščenca

07. 12. 2018

Splošna uredba o varstvu podatkov staršu nikakor ne prepoveduje fotografiranja nastopa njegovega otroka v vrtcu ali šoli

Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji

06. 12. 2018

Delo zdravnikov specialistov za leto 2019

Koeficient rasti cen, oktober

06. 12. 2018

Objavljen koeficient rasti cen

Ureditev minimalne plače v pravnem redu Evropske unije

05. 12. 2018

Možnosti urejanja minimalne plače lahko razdelimo na dva vidika: ali jo določi država ali pa je določena v kolektivnih dogovorih. Minimalno plačo ima z zakonom urejeno 22 držav članic EU.

Letni razpored delovnega časa

27. 11. 2018

Za leto 2019

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

21. 11. 2018

V obravnavo je bil vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Predlog Zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

21. 11. 2018

Predlog vložen v obravnavo v državni zbor

Nekaj statističnih podatkov

15. 11. 2018

November 2018

Evropsko sodišče razveljavilo prve dele avstrijske protidampinške zakonodaje

14. 11. 2018

Vezano na sodbo C-33/17 z dne 13. 11. 2018

Načrtovanje nasledstev

14. 11. 2018

Načrtovanje nasledstev (ang. succession planning) je ciljno usmerjen proces z namenom zagotavljanja vodilnih vlog za delovanje podjetja v prihodnosti.

Razvojni pogovori s sodelavcem

08. 11. 2018

Že nekaj časa je poudarek pri letnih pogovorih vse bolj na razvoju, na tem, kako s(m)o zaposleni lahko pri svojem delu še boljši: bolj učinkoviti, bolj kvalitetni in boljši sodelavci.

Prilagajanje delovnih mest za starejše zaposlene – izziv za delodajalce

05. 11. 2018

Ukrepi upravljanja s starejšimi zaposlenimi in prilagoditve delovnih mest

Koeficient rasti cen, september

05. 11. 2018

Za leto 2018

Poročilo o gibanju plač, avgust 2018

05. 11. 2018

Povprečne plače v Sloveniji

Dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije

30. 10. 2018

Človek je večplastno bitje in kot tak je vpet v različne življenjske vloge

Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti

09. 10. 2018

Vrste zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva

Svetovni dan dostojnega dela 2018

04. 10. 2018

Dostojno plačilo in varno delovno okolje

Koeficient rasti cen, avgust 2018

02. 10. 2018

Za leto 2018

Prekarni delavci

01. 10. 2018

Kdaj govorimo o prekarnih delavcih?

Blockchain posega tudi na kadrovsko področje

28. 09. 2018

Tehnologija veriženja blokov neodvisno od kriptovalut posega v vse pore delovanja družbe. Tako napoveduje tudi transparentnejše iskanje in zaposlovanje kadrov.

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

26. 09. 2018

Poleg tedenske delovne obveznosti delodajalec in delavec opredelita v pogodbi o zaposlitvi tudi razporeditev delovnega časa in pogoje za začasno prerazporeditev delovnega časa.

Rast cen življenjskih potrebščin, avgust 2018

14. 09. 2018

Cene življenjskih potrebščin

Predlog spremembe Zakona o delovnih razmerjih

14. 09. 2018

Prva obravnava, EPA- 0122-VIII

5 navad, ki so ključ do uspeha

13. 09. 2018

Kako to počno uspešni ljudje?

Organizacija in sistemizacija delovnih mest

13. 09. 2018

Priprava novega pravilnika

Avtorske pravice in digitalni trg

13. 09. 2018

Evropski parlament sprejel predlog direktive o avtorskih pravicah na digitalnem trgu

Kje pričakujemo delovnega inšpektorja?

12. 09. 2018

Povzetek poročila inšpekcije za delo

Koeficient rasti cen, julij 2018

07. 09. 2018

Julij 2018

Poročilo o gibanju plač, junij 2018

07. 09. 2018

Povprečne plače v Sloveniji

Varstvo pravic delavcev

07. 09. 2018

Mnenje Varuhinje človekovih pravic

Ocenjevanje uspešnosti poskusnega dela

07. 09. 2018

Poskusno delo ocenjujmo na podlagi konkretnih, uporabnih kriterijev

Evidenca kolektivnih pogodb

31. 08. 2018

Nove kolektivne pogodbe

Pristojne institucije za napotitev delavcev

31. 08. 2018

Pristojne institucije in interesna združenja

Poklici prihodnosti

23. 08. 2018

"Ko bom velik bom ???"

Povezava zbirk osebnih podatkov

23. 08. 2018

Za upravljavce osebnih podatkov iz javnega sektorja

Koeficient rasti cen, junij 2018

22. 08. 2018

Statistični pregled

Povprečna plača

20. 08. 2018

Za leto 2018

Mlade generacije ne zaupajo delodajalcem

08. 08. 2018

Globalna raziskava mnenj milenijcev

Višina minimalnega dohodka

03. 08. 2018

Od julija 2018

Poročilo o gibanju plač

03. 08. 2018

Maj 2018

Prilagajanje delovnih razmer

03. 08. 2018

Dobre delovne razmere so nujne za zdravje, ki je nujno za dobro delo

Upokojevanje javnih uslužbencev

30. 07. 2018

Za leto 2018

Sodne počitnice

13. 07. 2018

Do 15. avgusta

Vzorci in obrazci s področja varstva osebnih podatkov

13. 07. 2018

Obrazci za posameznike in zavezance

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

12. 07. 2018

Pravilnik ureja pogoje za opravljanje pripravništva, vsebine in programe pripravništva

Regres za prehrano

09. 07. 2018

Od 1. julija 2018 dalje

Koeficient rasti cen, maj 2018

09. 07. 2018

Za leto 2018

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij

06. 07. 2018

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za šolsko ali študijsko leto 2018/2019.

Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2017

04. 07. 2018

Rok za vložitev dohodninske napovedi je 31. 7. 2018

Poročilo o gibanju plač

02. 07. 2018

April 2018

Indeks stroškov dela

02. 07. 2018

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 1. četrtletju 2018

Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

29. 06. 2018

Spremembe objavljene v uradnem listu RS št. 43/2018

Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov

21. 06. 2018

Svet bo med drugim dokončno sprejel spremembo direktive o napotenih delavcih.

Nova sodba Delovnega in socialnega sodišča

20. 06. 2018

Čas primopredaje in neizkoriščenega odmora je treba plačati

Koeficient rasti cen, april 2018

13. 06. 2018

Zadnji znani podatki

Sočasne zaposlitve

13. 06. 2018

Izvajanje nove zakonodaje

Razvojni pogovori in ciljno vodenje po novem

13. 06. 2018

Do poslovnih rezultatov z uspešno implementacijo ciljnega vodenja

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij

08. 06. 2018

Pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij pri izvajanju nalog v javnem interesu.

Na voljo še skoraj tri milijone evrov evropskega denarja

07. 06. 2018

Usposabljanje na delovnem mestu

Subvencionirana zaposlitev mladih za nedoločen čas

07. 06. 2018

Zavod RS za zaposlovanje ima še vedno na voljo denar za subvencionirane zaposlitve

Zbiranje podatkov o kandidatih, ki pridejo mimo razpisov

07. 06. 2018

"Kadroviki morajo biti pri prijavah kandidatov mimo razpisov dosledni in naj prijave hranijo samo ob izrecni pisni privolitvi pošiljatelja." Dnevnik

Iz letnega poročila informacijskega pooblaščenca

04. 06. 2018

Poročilo za leto 2017

Nagrada za preseganje kvote

01. 06. 2018

Kdo je upravičenec do nagrade za invalide nad kvoto?

Rast cen življenjskih potrebščin

30. 05. 2018

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin, april 2018

Povprečna mesečna plača - marec 2018

30. 05. 2018

Povprečna plača za marec 2018 višja od plače za februar 2018

Stopnja brezposelnosti

30. 05. 2018

Stopnja anketne brezposelnosti v prvem četrtletju 2018 5,9-odstotna

Evropski poslanci so podprli spremembe evropske direktive o napotenih delavcih.

30. 05. 2018

S tem želijo napotenim delavcem zagotoviti ustrezno raven socialne zaščite

Koristi upravljanja s talenti

15. 05. 2018

Tekmovalnost (p)ostaja glavna paradigma sodobne ekonomije. Zmagajo tisti, ki so najboljši, najhitrejši, najbolj učinkoviti in imajo vedno prave rešitve, ob pravem času, na pravem mestu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju

14. 05. 2018

Sprejet in objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev

14. 05. 2018

Objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Teden vseživljenjskega učenja

10. 05. 2018

Začenja se letošnji Teden vseživljenjskega učenja – TVU

Kako obdelovati osebne podatke?

04. 05. 2018

25. maj 2018, dan D za večino slovenskih, kakor tudi evropskih podjetij

Novosti pri izrabi očetovskega dopusta

03. 05. 2018

Sprememba zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter o očetovskem dopustu

Trg dela in avtomatiazcija

26. 04. 2018

Naš trg dela je zaradi avtomatizacije med najbolj izpostavljenimi v OECD.

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028

24. 04. 2018

Državni zbor na seji 27. marca 2018 sprejel resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 (ReNPDZ18–28)

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva

24. 04. 2018

Objavljena nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2018

24. 04. 2018

Rast cen življenjskih potrebščin za marec 2018

Bolj enostavni postopki za zaposlovanje tujcev

23. 04. 2018

Novela zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Manj birokracije pri štipendiranju

23. 04. 2018

Novela zakona o štipendiranju

Reforma evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov

18. 04. 2018

Smernice informacijskega pooblaščenca

Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let

17. 04. 2018

Objava pravilnika v uradnem listu

Rast cen življenjskih potrebščin

17. 04. 2018

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin, marec 2018

Zdrava delovna mesta za vse generacije

16. 04. 2018

Resolucija o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018 - 2027

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

12. 04. 2018

Zakona o varstvu osebnih podatkov na aprilski izredni seji DZ ne bo

Koeficient rasti cen, februar 2018

11. 04. 2018

Statistični podatki za februar 2018

Poročilo o gibanju plač, januar 2018

11. 04. 2018

Povprečna plača januar 2018

Začasno in občasno delo študentov in dijakov

03. 04. 2018

Bruto urna postavka od 1. 4. dalje

Novosti REK obrazcev v letu 2018

03. 04. 2018

Dodatno poročanje v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

30. 03. 2018

Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in jo objavi v Uradnem listu.

Sporazum o socialnem zavarovanju in Administrativni sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

30. 03. 2018

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnosti in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

30. 03. 2018

Vlada sprejela Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnosti in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

Predlog Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

30. 03. 2018

Vlada je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.

Letna obdavčitev neto zaslužkov dijaka/študenta v letu 2018

27. 03. 2018

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ima glede študentskega dela v letu 2018 spremenjene zneske olajšav v dobro dijaka oz. študenta

Zaposlovanje tujcev

19. 03. 2018

Obvestilo zavoda za zaposlovanje

Gibanje plač

16. 03. 2018

Poročilo o gibanju plač

Rast cen življenjskih potrebščin

16. 03. 2018

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin, februar 2018

On-boarding kandidatov

14. 03. 2018

Inovativni pristopi pri zaposlovanju

Sočasne zaposlitve in delo v tujini

14. 03. 2018

Izdaja obrazca A1

Evropski organ za delo

14. 03. 2018

Nova predloga za ustanovitve Evropskega organa za delo in dostop do socialne zaščite

Resolucija o družinski politiki 2018–2028

12. 03. 2018

Vsem družinam prijazna družba

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

09. 03. 2018

Spremembe in dopolnitve

Uredba - dodeljevanje regionalnih državnih pomoči

07. 03. 2018

Spremembe in dopolnitve

Februarja nižja brezposelnost

07. 03. 2018

Registrirana brezposelnost se je glede na januar zmanjšala za 2,5 odstotka.

Letni dopust

06. 03. 2018

Določitev letnega dopusta

Napredovanje javnih uslužbencev

05. 03. 2018

Pomembno za leto 2018

Novosti 2018

02. 03. 2018

Delovna razmerja, plače in drugi prejemki javnih uslužbencev

Inovativni pristopi pri pridobivanju novih kadrov

02. 03. 2018

On- boarding kandidatov

Učinkovito komuniciranje

02. 03. 2018

Tehnike komuniciranja za kadrovike

Uskladitve v zvezi z napotenimi delavci

02. 03. 2018

V EU okvirni dogovor o napotenih delavcih

Koeficient rasti cen

01. 03. 2018

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2018

eDavki

27. 02. 2018

Poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe

Pokojnine

27. 02. 2018

Pokojnine bodo od aprila višje še za 1,1 odstotka

Upokojitev v letu 2018

27. 02. 2018

Pridobitev pravice do starostne pokojnine

Povprečne plače v letu 2017

26. 02. 2018

Povprečna plača december 2017

Odpravnina ob upokojitvi

21. 02. 2018

Upokojitev javnega uslužbenca

Rast cen življenjskih potrebščin

19. 02. 2018

Rast cen življenjskih potrebščin za januar 2018

Spanje in bolezni

19. 02. 2018

Dolgotrajno izmensko delo vodi v številne bolezni

Z novim zakonom več pravic za invalide

15. 02. 2018

Predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov

Višina minimalnega dohodka

14. 02. 2018

Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka

Interventni ukrepi

14. 02. 2018

Interventni ukrepi na področju plač in drugi ukrepi v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev

Makroekonomska gibanja

13. 02. 2018

Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2018

Znesek minimalne plače

26. 01. 2018

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom

Novosti v zvezi z napotenimi delavci

25. 01. 2018

Na spletni strani Štajerke gospodarske zbornice so bila objavljena dodatna pojasnila v zvezi z napotenimi delavci ter davčno obravnavo napotenih delavcev:

Zadnje objave v uradnem listu - zakonodaja

17. 01. 2018

Zakon o tujcih in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Količnik rasti prehrambnih izdelkov

17. 01. 2018

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov in regres za prehrano

Zakon o spremembah zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-B)

17. 01. 2018

Dodatne koncesijske dajatve od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov

Povprečne mesečne bruto plače v letu 2017

17. 01. 2018

Gibanje plač v Republiki Sloveniji

13. člen Uredbe (ES) št. 883/2004

15. 01. 2018

Zakonodaja, ki se uporablja za delavce, ki pogosto ali celo običajno opravljajo dejavnosti servisiranja in montaže v okviru dejavnosti svojega delodajalca, načelno določa na podlagi 13. člena Uredbe (ES) št. 883/2004.

Novosti v zvezi z napotitvijo delavcev v Avstrijo po 1. 1. 2018

15. 01. 2018

Novosti v zvezi napotitvami v tujino

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

15. 01. 2018

V Uradnem listu RS, št. 3/2018 je bila objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, sprejeta na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re

Nov način sporočanja podatkov o delovnem mestu

08. 01. 2018

Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, Uradni list RS, št. 53/207